WPPK 2022 Wisła

Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie:

PROJEKT NOWEGO EUROKODU 7

BADANIA GEOTECHNICZNE I ICH INTERPRETACJA

MODELOWANIE NUMERYCZNE I WERYFIKACJA

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA KOLUMN SZTYWNYCH

WRAZ Z PRZYKŁADAMI

Fundamenty palowe, ściany szczelinowe, ściany oporowe,

głębokie wykopy, budowle ziemne, geosyntetyki

BADANIA I ANALIZY POSADOWIENIA

MONITOROWANIE GEOTECHNICZNE

WZMACNIANIE I NAPRAWY FUNDAMENTÓW

DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W FORMULE

„ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”