Rzeczoznawstwo budowlane

Uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i pozycji zawodowej członka PZITB.

Funkcja Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest jednym z rodzajów działalności związkowej, związanej z wykonywaniem działalności rzeczoznawczej, opiniodawczej, doradczej i gospodarczej w budownictwie, której zasady wykonywania regulują odrębne przepisy PZITB.

Podstawą działania Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego, prowadzonego jako wyodrębniona działalność gospodarcza w ramach PZITB jest §10 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 06.06.2008 r.

Rzeczoznawstwo budowlane PZITB jest jednym z możliwych elementów poświadczenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata w procesie uzyskiwania rzeczoznawstwa budowlanego nadawanego na podstawie państwowych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie, stosownie do ich uregulowań.