Zadzwoń: +48 605 313 015

Dzięki posiadanym uprawnieniom, możliwość sprawowania funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru. W ramach wykonywanych projektów sprawowany jest nadzór autorski nad każdą realizacją.